ScheepsWijs Privacyverklaring

ScheepsWijs doet alles wat mogelijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hoe we dat doen staat weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ScheepsWijs verzamelt slechts summier persoonlijke gegevens. Dat gebeurt wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres, internetbrowser en apparaattype
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Overige persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het volgen van online lessen, door een formulier op onze website in te vullen of in persoonlijke contact in levende lijve, telefonisch of per e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ScheepsWijs verzamelt géén gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld medische gegevens of informatie over je inkomen. Ook hebben onze website en/of diensten niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doel en grondslag om je persoonsgegevens te verwerken

ScheepsWijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van je bestelling en betaling
- Om goederen en diensten te leveren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden online cursussen te volgen
- Verzenden van onze e-mails met tips en productaanbod

Geeen geautomatiseerde besluitvorming

ScheepsWijs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ScheepsWijs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ScheepsWijs bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden op verzoek eerder verwijderd uit ons systeem.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
E-mailadres: tot verzoek om wijziging of verwijdering
Naam: tot verzoek om wijziging of verwijdering (om je gepersonaliseerde communicatie toe te sturen)
Adres: tot verzoek om wijziging of verwijdering (om je bijvoorbeeld een boek of cursusmateriaal toe te sturen)
Factuuradres: tot verzoek om wijziging of verwijdering (om de factuur op het juiste adres te kunnen zetten)
Data uit online cursusvragen: zo lang als nodig om je te helpen met de training of tot wijziging of verzoek om verwijdering
Vraaggerelateerde informatie: tot verzoek om wijziging of verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden

ScheepsWijs verstrekt geen gegevens aan derden, behalve en uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ScheepsWijs kan het gedrag van bezoekers van de website analyseren om daarmee de website in algemene zin te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om het aanbod van producten en diensten op de website af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. ScheepsWijs gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ScheepsWijs.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@scheepswijs.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of gegevensoverdracht door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie mag je je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van je privacy.

ScheepsWijs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ScheepsWijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info @ scheepswijs.nl

We reageren zo snel mogelijk, indien mogelijk binnen vier weken, op bovenstaande verzoeken.

Contactgegevens

Website: www.scheepswijs.nl
E-mail: info@scheepswijs.nl
Postadres: Slypsterwei 2, 8736JD Roodhuis
Telefoon: 06-22969842

Tenslotte

Bovenal hopen wij op een prettige samenwerking en werken wij aan een goede en behouden vaart.

ScheepsWijs,