ScheepsWijs Privacyverklaring

ScheepsWijs is heel terughoudend met het gebruik van cookies op de website en het verzamelen van persoonlijke informatie.

Wij zien je liever in het echt dan als data. Hier lees je er meer over:

Persoonsgegevens die wij verwerken

ScheepsWijs verzamelt slechts summier persoonlijke gegevens. Dat gebeurt wanneer je gebruik maakt van onze diensten, een artikel bestelt, een training volgt of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

ScheepsWijs doet alles wat mogelijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor de verwerking van je persoonsgegevens die je met ons deelt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens waar wij mogelijkerwijs de beschikking over krijgen:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ScheepsWijs verzamelt géén gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld medische gegevens of informatie over je inkomen. Ook hebben onze website en/of diensten niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden.

Doel en grondslag om je persoonsgegevens te verwerken

ScheepsWijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geeen geautomatiseerde besluitvorming

We hebben geen computerprogramma's of -systemen, die besluiten nemen over jou of informatie doorspelen aan partijen zoals banken, ziekenhuizen of verzekeraars die dat mogelijkerwijs zouden kunnen doen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

ScheepsWijs bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden op verzoek eerder verwijderd uit ons systeem.

Je kan rekenen op deze bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

ScheepsWijs verstrekt geen gegevens aan derden, behalve en uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ScheepsWijs is heel terughoudend met het gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze gegevens niet om het aanbod van producten en diensten op de website af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om te zien welke pagina's het meest bekeken worden. Daarmee kunnen wij de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ScheepsWijs.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@scheepswijs.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of gegevensoverdracht door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie mag je je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van je privacy.

ScheepsWijs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ScheepsWijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info @ scheepswijs.nl

We reageren zo snel mogelijk, indien mogelijk binnen vier weken, op bovenstaande verzoeken.

Contactgegevens

Website: www.scheepswijs.nl
E-mail: info@scheepswijs.nl
Postadres: Slypsterwei 2, 8736JD Roodhuis
Telefoon: 06-22969842

Tenslotte

Bovenal hopen wij op een prettige samenwerking en werken wij aan een goede en behouden vaart.

ScheepsWijs,